Maryna Tomaszewska

Słowniczek Instytucji

 

BIURO nr 19. Słowniczek Instytucji (1/2021)
Redaktorka naczelna: Anna Mituś
Redaktorka numeru: Maryna Tomaszewska
Format: 11,5 cm x 20,5 cm
Liczba stron: 177
Projekt graficzny: Renata Motyka
Wydawca: BWA Galerie Sztuki Współczesnej
ISSN: 2081-2434

Yuriy Biley, Maciej Bujko, Maja Demska, Dominika Drozdowska, Marta Gendera, Marek Krajewski, Marika Kuźmicz, Berenika Nikodemska, Marcin Polak, Arkadiusz Półtorak, Bartosz Przybył-Ołowski, Dawid Radziszewski, Katarzyna Roj, Jan Sowa, Joanna Stembalska, Joanna Synowiec, Ewa Tatar, Aleksy Wójtowicz, Szymon Żydek

Publikacja pod redakcją Anny Mituś i Maryny Tomaszewskiej jest wynikiem działań mobilnej pracowni kilkunastu autorów i autorek i składa się z ponad stu dwudziestu haseł, kluczowych dla przyszłości środowiska i instytucji kultury. Słowniczek instytucji od A do Z  jest próbą zdefiniowania sytuacji i zadań instytucji sztuki w Polsce – autorzy i autorki haseł zawartych w publikacji, podczas spotkania warsztatowego, debatowali m.in. o instytucji kultury, o jej celowości, dostępności, widzialności i zaangażowaniu w sprawy zbiorowości.

Ze wstępu:

„Pragniemy uspokoić wszystkie osoby zaniepokojone formą i treścią tej publikacji. Jest ona (zaledwie i aż) próbą zdefiniowania sytuacji i zadań instytucji sztuki w Polsce sformułowana na potrzeby chwili przez grupę kilkunastu osób, które wspólnie odbyły podróż pociągiem, żeby przez dwa kolejne dni spierać się we Wrocławiu o sprawy kluczowe dla przyszłości własnego środowiska. Rezultatem tej pracy jest ponad sto dwadzieścia haseł‚ i ich definicje. Niektóre pozostawiamy bez komentarza jako oczywiste (hasła te są oznaczone gwiazdką). W słowniczku brakuje terminów: sztuka oraz dzieło sztuki. Te z kolei były definiowane przez poważniejsze gremia i instytucje. Dlatego skromnie stwierdzamy na potrzeby niniejszego wstępu, że sztuka jest tym, czym zajmują się instytucje będące przedmiotem zainteresowania prezentowanej publikacji,  a dzieło sztuki to obiekt (fizyczny bądź inny), który jest tej sztuki realizacją”

 

CZYTAJ WIĘCEJ:
Pracownia mobilna
MIEJMIEJSCE