Maryna Tomaszewska

Sprzątanie

 

Sprzątanie, 2012
Performans
Kurator: Piotr Bujas
Festiwal Culburb, Warszawa Ursus

Celem Festiwalu Culburb było ożywienie debaty wokół problemów i potencjału podmiejskiej dzielnicy Ursus w Warszawie poprzez zastosowanie mikrointerwencji, tak zwanej miejskiej akupunktury. Zrealizowane z użyciem minimalnych środków projekty w przestrzeni miejskiej miały wskazać kierunek zmian, aktywizować mieszkańców – stać się „punktami krystalizacji” dla przemian w dużej skali. Projekt Culburb, zainicjowany przez Centre for Central European Architecture z Pragi realizowany był na przedmieściach Warszawy, Budapesztu, Lublany, Wiednia, Pragi i Bratysławy.

W tej realizacji tematem interesującym Tomaszewską była użyteczność społeczna sztuki. Nie chcąc tworzyć kolejnej instalacji w przestrzeni publicznej, artystka zaproponowała coś, co faktycznie wpłynie na zmianę rzeczywistości estetycznej mieszkańców Ursusa – posprzątanie stacji kolejowej. Akcja opierała się na współudziale lokalnej społeczności. Na ulicach dzielnicy zostały rozwieszone plakaty informujące, że w sobotę 8 września artystka będzie sprzątać dworzec SKM Warszawa Ursus i zaprasza chętnych do pomocy. Na apel odpowiedziało ponad 30 osób, które stawiły się, żeby razem zamieść i umyć perony oraz odmalować ławki. Doświadczenie wspólnoty oraz osiągnięcie konkretnego, efektywnego celu, jakim stał się czysty dworzec, wyzwoliło we wszystkich niezwykłą energię, dało ogromną satysfakcję i radość. Akcja miała na celu zwrócenia uwagi instytucji odpowiedzialnych za stan dworca, które wyraźnie dotychczas nie wypełniały odpowiednio swojego zadania.