Maryna Tomaszewska

Dzień z życia kuratora

 

Dzień z życia kuratora, 2020
Koncepcja, reżyseria, scenariusz, tekst: Maryna Tomaszewska
Zdjęcia: Piotr Kucia
Montaż: Krzysztof Fischer
Dźwięk: Katarzyna Zielecka
Lektorka: Anna Ołdak
Muzyka: Piotr Królikowski
Czas trwania: 7ʹ16ʹʹ
Format: Ultra HD, kolor 

 

Film Dzień z życia kuratora zrealizowany został na pograniczu konwencji produkcji YouTube’a i reportaży telewizyjnych. Jego bohater, Szymon Żydek, kurator wystaw i producent, obecnie zatrudniony w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, jest osobą o złożonym profilu zawodowym. Jego zadania harmonijnie przepływają pomiędzy produkcją instytucjonalnych przedsięwzięć, w których pełni różne role, a ekstremalnym zaangażowaniem osobistym. To emblematyczny obraz życia typowego kuratora. 

Praca nad scenariuszem poprzedzona była spotkaniami i rozmowami z bohaterem, aby sprowadzić przekaz do najistotniejszych i najbardziej charakterystycznych punktów w jego codzienności: treningów sportowych, pracy w domu i/lub biurze, spotkań towarzyskich i służbowych, udziału w wernisażach. Zdjęcia kręcone były w mieszkaniu Szymona, w Towarzystwie Wisła dla Wioślarzy, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w mieszkaniu najbliższego przyjaciela − Rafała Dominika – oraz w Galerii Spokojna. 

Konwencja filmu świadomie nawiązuje do bardzo popularnych gatunków, uznawanych przez niektórych za tak zwane produkcje klasy B − telenoweli dokumentalnej oraz amatorskich filmów na YouTubie. Większość ludzi wyobraża sobie, że kurator to enigmatyczna, sprawiająca wrażenie niedostępnej postać, która zajmuje się bliżej nieokreśloną pracą intelektualną, spotkaniami z artystami, opracowywaniem koncepcji wystaw. Pod względem formalnym obraz przeciwstawia się tej wizji, nie jest wyrafinowany, swoją bezpretensjonalnością kontrastuje z domniemaną dystynkcją osoby kuratora. Słyszymy lektorkę, która explicite mówi nam, co widzimy. Dzięki prostym słowom oraz krótkim i zwięzłym zdaniom voice-over prowokacyjnie staje po przeciwnej stronie niż język tekstów kuratorskich.