Maryna Tomaszewska

Periodyk Najgorszy: WAKACJE

 

Wakacje, 2010
Redaktorka naczelna: Maryna Tomaszewska
9 autorów
Liczba stron: 16 pocztówek
Nakład: 500 egz.

Kuba Dąbrowski, Marcin Kędryna, Michał Kukawski, Igor Omulecki, Michał Petryk, Agnieszka Skopińska, Leon Tarasewicz, Maryna Tomaszewska, Jakub Zańczak 

Wakacyjny numer został wydany w listopadzie, według wielu osób najbardziej depresyjnym miesiącu, który stanowi antytezę beztroski i słonecznych letnich dni. Format edycji to 16 pocztówek, których awers stanowił właściwą treść czasopisma. Tematami są tu między innymi: krzyżówka, do rozwiązania której potrzebne są dwie widokówki, ponieważ hasła i pola do odpowiedzi rozdzielone zostały na dwie części, instrukcja udzielenia pierwszej pomocy, reportaż fotograficzny złożony z kilkudziesięciu zdjęć, które są czytelne wyłącznie przy użyciu lupy. Rewers to klasyczna przestrzeń do pisania pozdrowień z podróży oraz miejsce na adres odbiorcy. 

Edycja zrealizowana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.