Maryna Tomaszewska

Pracownia

 

PRACOWNIA TEKSTU EKSPERYMENTALNEGO
Wydział Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
prowadząca: dr hab. Maryna Tomaszewska

 

Program pracowni czerpie z tradycji dadaistów i sztuki konceptualnej, artystów takich jak Sol LeWitt, Ed Ruscha czy Barbara Kruger, którzy jako jedni z pierwszych zaczęli posługiwać się tekstem i książką jako medium wypowiedzi artystycznej. Podczas zajęć w pracowni studenci koncentrują się na badaniu języka i tekstu jako przestrzeni współczesnej sztuki i praktyki artystycznej. Poznają zagadnienia związane z szeroko rozumianym tekstem wizualnym jako autonomicznym dziełem sztuki. Ważnym aspektem procesu edukacyjnego jest refleksja nad językiem, jego relacją ze światem, jego możliwościami nazywania, a nawet redefiniowania rzeczywistości. Pracownia ma charakter intermedialny będąc na styku dyscyplin związanych z lingwistyką i sztukami wizualnymi. Ważnym aspektem pracowni są działania w obrębie internetu.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Instagram PRACOWNI

premiera zinu w MSN-ie