Maryna Tomaszewska

Pracownia TEKSTU w MSNie

 
Dominika Wolska

Dominika Wolska

Weronika Kocewiak

Weronika Kocewiak

Tadeusz Stanecki

Tadeusz Stanecki

Rafał Kruszka

Rafał Kruszka

Olga Truszkowska

Olga Truszkowska

Natalia Truszczyńska

Natalia Truszczyńska

Kuba Stępień

Kuba Stępień

Karolina Grabowska

Karolina Grabowska

Karo Zacharski

Karo Zacharski

Julek Płoski

Julek Płoski

Julia Podborączyńska

Julia Podborączyńska

Julia Bamber

Julia Bamber

Joanna Bury

Joanna Bury

Odczyt – premiera zina w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Czerwiec 2022

Pracownia Tekstu prowadzona przez Marynę Tomaszewską została zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na odczyt czternastu manifestów (nad którymi studenci pracowali w semestrze letnim): czułych, intymnych, poetyckich, ale też cyfrowych i powściągliwych. Postulowaliśmy o sztuce, przyszłości, technologii, byciu sobą i milczeniu. Zebrane manifesty dostępne są w postaci zina wydanego przez Pracownię.

Artystki i artyści: Julia Bamber, Joanna Bury, Karolina Grabowska, Sonia Kaźmierczak, Weronika Kocewiak, Rafał Kruszka, Julian Płoski, Julia Podborączyńska, Tadeusz Stanecki, Jakub Stępień, Olga Truszkowska, Natalia Truszczyńska, Dominika Wolska, Karo Zacharski