Maryna Tomaszewska

Mobilna pracownia PKP

 

Przygotowując się do 19. wydania magazynu BIURA, redaktorki Anna Mituś i Maryna Tomaszewska urządziły mobilną pracownię w wynajętym wagonie PKP Intercity. W trakcie przejazdu autorzy i autorki debatowali o instytucji kultury, o jej celowości, dostępności, widzialności i zaangażowaniu w sprawy zbiorowości. O elastycznych formach i modelach finansowania, działaniu i reagowaniu w obliczu wyzwań stojących przed sektorem kultury: prekarności, wykluczeń i kryzysu autorytetów. O edukacji kulturowej, a wreszcie konieczności zajęcia odpowiedzialnego stanowiska wobec widma globalnej katastrofy klimatycznej. Magazyn BIURO nr. 19 wydany jest w formie „Słowniczka instytucji” i składa się z ponad stu dwudziestu haseł, kluczowych dla przyszłości środowiska i instytucji kultury. Jest poważnie, ale i z przymrużeniem oka!

Autorzy i autorki: Yuriy Biley, Maciej Bujko, Maja Demska, Dominika Drozdowska, Marta Gendera, Marek Krajewski, Marika Kuźmicz, Berenika Nikodemska, Marcin Polak, Arkadiusz Półtorak, Bartosz Przybył-Ołowski, Dawid Radziszewski, Katarzyna Roj, Jan Sowa, Joanna Stembalska, Joanna Synowiec, Ewa Tatar, Aleksy Wójtowicz, Szymon Żydek

Realizacja filmu i zdjęcia: Alicja Kielan