Maryna Tomaszewska

Periodyk Najgorszy: ZŁOTO

 

Złoto, wydanie polsko-rosyjskie, 2012
Redaktorka naczelna: Maryna Tomaszewska
23 autorek i autorów
Liczba stron: 104
Format: 210 × 297 mm
Nakład: 1000 egz. 

Wladimir Bielogołowskij, Jakub Biernat, Tymek Borowski, Jakub Eichelberger, Michał Frydrych, Aleksandra Hirszfeld, Mikołaj Iwański, Igor Jarkiewicz, JeliKuka, Grzegorz Kapla, Viktoria Lomasko, Andrzej Miękus, Małgorzata Miśniakiewicz, Agata Nowicka, Karolina Plinta, Irina Popowa, Aleksander Puszkin, Dawid Radziszewski, Paulina Sieniarska, Aleksander Surikow, Maryna Tomaszewska, Paulina Tyro-Niezgoda, Anatolij Wiatkin 

Wydanie dwujęzyczne, którego tematem jest złoto rozumiane jako przepych, luksus, konsumpcjonizm, ale też kicz i zły gust. Do tej edycji zaproszeni zostali autorzy i autorki z Polski i Rosji. Forma i temat nawiązują do majestatu i barokowej obfitości, charakterystycznych dla kultury (nie tylko) dawnej Rosji. Ten zamierzony przepych, nawet pompatyczność, jest – jak zawsze w „Periodyku…” – rodzajem zabawy, gry z odbiorcą, w której, używając jako prototypu znanego szablonu, burzy się całkowicie przypisany mu koncept. Przykładowe treści: horoskop dla artystów, nowe projekty banknotów, złote zęby, prezentacja oligarchów Europy Środkowo-Wschodniej. 

Edycja zrealizowana w ramach stypendium Narodowego Centrum Kultury dla wybitnych młodych artystów „Młoda Polska”.