Maryna Tomaszewska

GALERIA SPOKOJNA

 

Galeria Spokojna
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Główna kuratorka: Maryna Tomaszewska
maj 2019 – styczen 2023

Galeria Spokojna na Wydziale Sztuki Mediów to platforma dla projektów artystycznych, miejsce dialogu między studentami a dojrzałymi artystami i kuratorami, forum wymiany myśli o sztuce i jej roli we współczesności. Galeria poprzez swoje działania ma na celu szeroką działalność edukacyjną, angażowanie społeczności studenckiej oraz lokalnej, nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej zarówno krajowej jak i pedagogów.

Cykliczne wystawy indywidualne lub grupowe prezentują zjawiska zachodzące w sztuce, skłaniają do krytycznego myślenia, dyskusji oraz refleksji nad otaczającym nas światem. Prezentowane wystawy angażują studentów, absolwentów, młodych artystów, na początku ich drogi, tak aby mieli szanse zaistnieć i pokazać swoje możliwości twórcze. Galeria to platforma umożliwiającą pokazanie się szerszej publiczności, to drzwi do świata sztuki, pierwsze doświadczenie współpracy z instytucją.

 

Działaność galerii maj 2019 – styczeń 2023

ponad 200 artystek i artystów
ponad 1000 osób publiczności
21 wystaw i wernisaży
21 kuratorów
4 open calle
3 rezydencje
2 staże
1 nagroda

—- 2019 —- 

Hybryda 2 – wystawa studentów WSM i ABK Stuttgart
Kurator: Patrick Thomas
maj

Puszka Pandory – wystawa studentów Pracowni Zastosowań Fotografii
Kuratorka: Nadia Issa
maj

Ewelina Mąkosa, Pośmiertność a ślady cielesności
Promotor: Leon Tarasewicz
czerwiec

Miejsce pamięci – Festiwal Singera
Kurator: Włodzimierz Szymański
sierpień

Wyróżnione – najlepsze dyplomy WSM 2019
październik

Turboposterrr – studenci Wydziału Grafiki
Kuratorki: Beata Świerczyńska, Maja Żurawiecka
listopad

A komu to potrzebne – studenci Wydziału Sztuki Mediów
Open call + sześciotygodniowa rezydencja w Groszowych Sprawach
Kuratorka: Maja Demska
listopad

Kierunki i zwroty – studenci Wydziału Architektury Wnętrz
Kuratorka: Zuzanna Sadowa
grudzień

Spontaniczny wernisaż – studenci Wydziału Sztuki Mediów
styczeń

WYKŁAD
Yoshinao Sugihara:
Papier Washi: technika wytwarzania, zastosowanie i miejsce w kulturze Japonii
październik

 

—- 2020 —- 

Liquid story – studenci Pracowni Komunikacji Intermedialnej
Kuratorzy: Krzysztof Olszewski, Magdalena Janus, Anita Kwiatkowska
luty

Hanka Podraza 20 845
Kuratorzy: Prot Jarnuszkiewicz, Maryna Tomaszewska
marzec

 

—- 2021 —-

Mieszane uczucia – studenci ASP w Warszawie
Kurator: Łukasz Gorczyca
maj 

Sztetl – Reinterpretacje – Festiwal Singera
Kurator: Włodzimierz Szymański
sierpień

Pierwszy, drugi, trzeci – studenci Pracowni Kreacji Fotograficznej
Kuratorka: Izabela Maciusowicz
listopad

Terytoria – wystawa poplenerowa – studenci Wydziału Sztuki Mediów
Kuratorzy: Włodzimierz Szymański, Dorota Kozieradzka
grudzień

 

—- 2022 —- 

Wszystko to nagle – studenci ASP w Warszawie
Kuratorka: Dorota Kozieradzka
marzec

Brzmi jak dom – studenci Erasmus+ ASP w Warszawie
Kuratorka: Kathryn Zazenskimaj

Granica – studenci Wydziału Sztuki Mediów
Kuratorka: Beata Konarska
maj

Shmor Zhmor – Festiwal Singera
Kurator: Włodzimierz Szymański
sierpień

There’s a typo in my name – studenci Erasmus+ ASP w Warszawie
Kuratorki: Aleksandra Kot, Aleksandra Stępień
październik

Agata Uchman, Folk triadyczny. Kostiumo-rzeźby
performance
grudzień

 

—- 2023 —- 

Sender-Reciever – studenci Erasmus+ ASP w Warszawie
Kurator: Maximilian Stahl
styczeń