Maryna Tomaszewska

Periodyk najgorszy: JEDZENIE

 

Jedzenie, wydanie polsko-angielskie, 2010
Redaktorka naczelna: Maryna Tomaszewska
12 autorek i autorów
Liczba stron: 32, wielkoformatowa gazeta
Nakład: 3000 egz.

Kaja Burakiewicz, Lou Cantor, grupa Luxus, Marcin Kędryna, Kinga Kiełczyńska, Alex Kłoś, Anna Konieczyńska, Olga Łebkowska, Paulina Sieniarska, Agnieszka Sural, Maryna Tomaszewska, Robert Zydel, Szymon Żydek

Wydanie w formie dziennika, na niskiej jakości papierze – idealne do praktycznego użycia, na przykład jako obrus lub do zawinięcia świeżej ryby na targu. Numer zawierał między innymi instrukcję, jak pędzić bimber, dzieła sztuki wykorzystujące jedzenie lub nawiązujące do niego, zdjęcia wnętrz lodówek, 54 porady kulinarne. 

Edycja zrealizowana w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.