Maryna Tomaszewska

KURATORZY

 

Kuratorzy. The Curators, 2019
Wydawca: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej
Język: polski, angielski
Liczba stron: 188, oprawa twarda
ISBN 978-83-63505-47-9
Kuratorka: Anna Mituś

Książka w kolekcji Museum of Modern Art w Nowym Jorku

CZYTAJ WIĘCEJ:
Szum
NN6T
Szum

Ideą projektu jest zamiana ról. To nie kuratorzy zajmują się artystką i z jej dzieł tworzą wystawę, lecz to ona umieszcza ich w świetle jupiterów, a wynik swoich działań przedstawia i poddaje publicznej ocenie. Dziś gdy niemal każda galeria, nawet związkowa czy akademicka, ma swojego kuratora, a ogromna rzesza absolwentów historii sztuki i studiów kuratorskich zaludnia to zawodowe pole, warto znów ustawić kamerę tak, by uchwycić w kadrze przedstawicieli tego bodaj najbardziej zmitologizowanego zawodu w sektorze kultury. Sprawdzić, co kryje się za fantazją.

Konstruując swoje przedsięwzięcie, autorka świadomie ogranicza się do suchych danych. Mierząc się z tematem wystawiennictwa współczesnej sztuki w Polsce, Maryna Tomaszewska, jak zwykle przeprowadziła drobiazgowe badanie. Zdecydowała się, w ramach blisko rocznej kwerendy instytucji i wydarzeń kulturalnych, objąć swoim projektem pełne spektrum przedsięwzięć sztuki najnowszej. Artystka przyjęła, że kuratorem w Polsce jest każda osoba, która w okresie 2015-2019 w domenie publicznej określiła się tym mianem. Bez względu na jakość i ilość prezentowanych wystaw, poruszaną problematykę, zaproszonych artystów czy przyjęty model kuratorski. Ważny był wolumen, czyli jaka de facto jest liczba, tak pojmowanych, kuratorów. Tym gestem Tomaszewska wyszła daleko poza mainstream. Dodatkowo, budując roboczą typologię pola autorka stworzyła otwartą listę kategorii wzorców kuratorstwa w Polsce.

Ekskluzywna forma wydawnictwa, twarda oprawa i złocone tłoczenia, nawiązują do fetyszyzacji statusu kuratora w instytucjonalnym porządku. Skromna, niekończąca się lista, przywodząca na myśl znany z pomników indeks nazwisk, w istocie bezimiennych postaci, podkreślają tylko niski realny status tych pracowników sfery kultury.

Wizualnym ekwiwalentem książki jest jego narracyjny komponent – film Dzień z życia Kuratora.

Projekt był częścią wystawy: Cała Polska wyprawa do źródeł sztuki. Nieinstytucjonalne przestrzenie sztuki w Polsce.