Maryna Tomaszewska

Rozmówki polsko-angielskie ze sztuką w tle

 

Polish Phrase Book with Art in the Background, 2011
(polski tytuł: Rozmówki polsko-angielskie ze sztuką w tle),
artists book
Kuratorka: Agnieszka Sural
Wydawca: Festiwal Temps d’Images/Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Golden Thread Gallery, Belfast, Irlandia Północna
Galeria Mózg, Bydgoszcz

Książka w kolekcjach:
Museum of Modern Art w Nowym Jorku, USA;
San Francisco Museum of Modern Art, USA;
Tate, Londyn, Wielka Brytania;
National Gallery of Canada, Ottawa, Kanada;
Sächsische Landesbibliothek, Drezno, Niemcy;
Stedelijk Museum Amsterdam, Holandia. 

Rozmówki polsko-angielskie ze sztuką w tle to artists book stworzona na podstawie klasycznych pomocy językowych, zawierająca krótkie dialogi w schemacie: język angielski, tłumaczenie na język polski, transliteracja języka polskiego na język angielski. W Rozmówkach… oprócz najbardziej przydatnych zwrotów, pytań i odpowiedzi umożliwiających porozumiewanie się w codziennych sytuacjach znajdują się zabawne komentarze i nawiązania do polskiego art worldu. Książka podzielona jest na rozdziały tematyczne. Przykładowo: Muzeum, Galeria, Szkoła, Small Talk. W każdym z rozdziałów umieszczone zostały pojedyncze słowa i zdania oraz całe konwersacje. 

– Did you hear how much XX’s last painting cost?
Czy słyszałeś ile kosztował ostatni obrax XX?
/chi swi-sha-wesh ee-le co-shto-vaw os-tat-nee ob-ras xx?/

– I don’t know, but I’m sure it wasn’t worth it.
Nie wiem, w każdym razie nie był tyle wart.
/nye vyem, fkazh-dim ra-zye nye biw ti-le vart/

– What do you mean? He’s a genius.
Jak to? Przecież on jest geniuszem.
/yak to? pshe-chyesh on yest ge-nyoo-shem/

– A genius who achieved commercial success, don’t confuse it with an artistic one.
Geniuszem, który odniósł sukces komercyjny – nie mylić z artystycznym.
/ge-nyoo-shem, ktoo-ri od-nyoosw sook-tses ko-mer-tsiy-ni – nye mi-leech z ar-tis-tich-nim/

Dodatkowo powstało kilkadziesiąt krótkich filmów wideo przedstawiających scenki z Rozmówek…, nagranych na green screenie w konwencji filmów do nauki języków obcych. W rolach głównych wystąpili Magdalena Staroszczyk i Łukasz Czapski. Książka oraz towarzyszące jej studio nagrań powstały w ramach Festiwalu Temps d’Images organizowanego przez CSW ZU.

W czasie premiery Galeria Laboratorium w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski została przekształcona w studio filmowe. Każdy z widzów mógł nagrać scenkę z Rozmówek… lub zaaranżować własną według swojego pomysłu. Nagrania publiczności zostały włączone do kolekcji filmów. Akcja powtórzona została w Bydgoszczy w Galerii Mózg oraz w Galerii Golden Thread w Belfaście w Irlandii Północnej. 

Tak o książce pisze Anna Mituś: „Praca Rozmówki polskie ze sztuką w tle stanowi zabawny komentarz do zarejestrowanych zjawisk, zachowań i stereotypów, uaktywnianych przez społeczność odbiorców sztuki. Potrzeba kreowania sztucznego elitaryzmu, obecność wygranych i przegranych artystów z jednej strony, z drugiej zaściankowość i prowincjonalność, to elementy najbardziej charakterystyczne dla polskiego art worldu